Фізіологія рослин і генетика, 2021

Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Дєєва А.М., Лазарук Г.В., Павловський Н.Б., Спірідович А.В., Решетніков В.Н.
Динаміка вмісту фотосинтетичних пігментів у листках Vaccinium corymbos L. під час вегетації
Кіщенко О.1,2, Степаненко А.1,2, Борисюк М.1
Iндукований мутагенез пшениці: від радіоактивного опромінення до специфічного редагування генів
Коць С.Я.
Біологічна фіксація азоту: досягнення та перспективи розвитку
Коць С.Я., Павлище А.В.
Використання фунгiцидiв у iнтегрованих системах захисту рослин сої та їх вплив на фiзiолого-бiохiмiчнi процеси за iнокуляцiї її насiння
Кур'ята В.Г., Куц Б.О., Попроцька І.В.
Дія тебуконазолу на використання депонованих у насінині Vicia faba L. резервних речовин у гетеротрофну фазу розвитку за умов фото- і скотоморфогенезу
Моргун В.В., Коць С.Я.
Внесок науковців Інституту фізіології рослин і генетики НАН України в розвиток біологічної науки та економіку країни
Моргун В.В., Рибалка О.І., Дубровна О.В.
Генетичне поліпшення рослин: основні наукові досягнення та інноваційні розробки
Прядкіна Г.О., Махаринська Н.М.
Асиміляційний апарат листків окремих ярусів у сортів озимої пшениці за несприятливих умов навколишнього середовища
Стасик О.О., Кірізій Д.А., Прядкіна Г.О.
Фотосинтез і продуктивність: основні наукові досягнення та інноваційні розробки