РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

Володимир Васильович Моргун (проф., д.б.н., академік НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна)

Заступники головного редактора

Сергій Ярославович Коць (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна); Оксана Василівна Дубровна (д.б.н., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна

Редколегія:

А. Атанасов (проф., д.н., академік БАН, Спільний центр геномних досліджень, Софія, Болгарія), М.В. Борисюк (проф., к.б.н., Університет Хуайїнь, Хуайань, Китай), І.І. Бубряк (к.б.н., Оксфордський ун-т, Велика Британія), Р.А. Волков (проф., д.б.н., Чернівецький національний ун-т ім. Ю. Федьковича, Україна), І.М. Гудков (проф., д.б.н., академік НААН України, Національний ун-т біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна), Н.В. Заіменко (проф., д.б.н., чл-кор. НАН України, Національний ботанічний сад ім. М.М. Гришка, Київ, Україна), М.К. Зубко (к.б.н., Манчестер Метрополітен ун-т, Велика Британія), І.С. Карпова (д.б.н., Ін-т молекулярної біології і генетики, Київ, Україна), Д.А. Кірізій (проф., д.б.н., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна), І.А. Козерецька (д.б.н., Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Україна), Ю.Є. Колупаєв (проф., д.б.н., Харківський національний аграрний ун-т ім. В.В. Докучаєва, Україна), І.В. Косаківська (проф., д.б.н., Ін-т ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, Україна), В.Г. Кур’ята (проф., д.б.н., Вінницький державний пед. ун-т ім. М. Коцюбинського, Україна), М.В. Кучук (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України, Ін-т клітинної біології та генетичної інженерії, Київ, Україна), Г.І. Куфрик (проф., к.б.н., Гранд-Каньйон ун-т, м. Фенікс, шт. Арізона, США), В.О. Лях (проф., д.б.н., Запорізький національний ун-т, Україна), Є.Ю. Мордерер (д.б.н., Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна), В.П. Патика (проф., д.б.н., академік НААН України, Ін-т мікробіології та вірусології ім. Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна), О.В. Рубан (проф., к.б.н., Лондонський ун-т королеви Марії, Велика Британія), О.І. Рибалка (д.б.н., чл.-кор. НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна), О.О. Стасик (д.б.н., чл.-кор. НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна), Н.Ю. Таран (проф., д.б.н., Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка, Україна), В.І. Файт (д.б.н., чл.-кор. НААН України, Селекційно-генетичний ін-т—Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення НААН України, Одеса, Україна), С.М. Храпунов (проф., д.б.н., Медичний коледж Альберта Ейнштейна, Нью-Йорк, США), В.В. Швартау (проф., д.б.н., чл.-кор. НАН України, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна)

Відповідальний секретар Г.І. Дружина (керівник редакції, Ін-т фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна).