Контакти

Адреса редакції журналу
"Фiзiологiя рослин i генетика"
03022 Київ 22, вул. Васильківська, 31/17
Інститут фізіології рослин і генетики НАН України
Телефон +38(044)2570114, е-mail: editor@ifrg.kiev.ua
https://www.frg.org.ua