en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2016, № 2

Колупаєв Ю.Є., Ястреб Т.О., Лугова Г.А.Роль жасмонатів в адаптації рослин до дії абіотичних стресорів 95-111
 
Моргун В.В., Січкар С.М., Починок В.М., Нінієва А.К., Чугункова Т.В.Характеристика колекційних зразків спельти (Triticum spelta L.) за елементами структури продуктивності та хлібопекарською якістю112-119
 
Коць С.Я., Воробей Н.А., Кірізій Д.А., Караушу О.В.Продукційний процес люцерни за інокуляції бінарною композицією Sinorhizobium meliloti-Nostoc120-129
 
Гончарук О.М., Дубровна О.В., Бавол А.В., Воронова С.С., Лялько І.І.Особливості мейозу в трансгенних рослин пшениці, отриманих методом Agrobacterium-опосередкованої трансформації in planta130-139
 
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Матвєєва О.Ю., Тищенко О.М.Вміст проліну та цукрози в калюсних культурах кукурудзи за модельованих осмотичних стресів140-145
 
Якимчук Р.А.Мутагенна активність забруднень ґрунту територій сховищ заборонених і непридатних до використання пестицидів146-157
 
Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є., Косаківська І.В.Оксид азоту і пероксид водню як сигнальні посередники при індукуванні теплостійкості проростків пшениці екзогенними жасмоновою і саліциловою кислотами158-166
 
Юхно Ю.Ю., Жмурко В.В.Динаміка абсцизової кислоти в листках і апікальних меристемах стебла ізогенних за генами Е ліній сої за різної тривалості фотоперіоду167-177
 
Іващенко І.В.Хроматографічний аналіз фенольних сполук Tanacetum balsamita L. (Asteraceae) за умов інтродукції в Житомирському Поліссі178-183