Фізіологія рослин і генетика, 2023, № 5

Мордерер Є.Ю.
Чого не вистачає для розробки нових гербіцидів і вирішення проблеми резистентності?
Гуральчук Ж.З., Гур'янов Д.С.
Участь аутофагії у реакції рослин на дію абіотичних стресорів
Матвєєва Н.А., Дуплiй В.П., Ратушняк Я.I.
Вплив температурного стресу на рiст i вмiст бiоактивних сполук у «бородатих» коренях Bidens pilosa L.
Кияк Н.Я., Терек О.І.
Фізіоло­гічні механізми адаптації мохів лісових екосистем до мінливих умов водного режиму
Рудник-Іващенко О.І., Михальська Л.М., Швартау В.В.
Особливості мінерального живлення Tanacetum vulgare
Пономарьова І.Г., Юхимук В.В.
Прискорення фітотоксичної дії гербіциду аклоніфену за сумісного застосування з донором no нітропрусидом натрію