РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ

Головний редактор

Моргун Володимир Васильович, доктор біол. наук, професор, академік НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-5842-6328;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003727269

Заступники головного редактора

Коць Сергій Ярославович, доктор біол. наук, професор, чл.-кор. НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-3477-793X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7801633478

Дубровна Оксана Василівна, доктор біол. наук, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-4884-7572;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=10341433800

Члени редакційної колегії

Атанасов Атанас, доктор біол. наук, професор, академік Болгарської академії наук, Об'єднаний центр геномних досліджень, Софія, Болгарія,
https://orcid.org/0000-0002-8707-666X;
https://www.researchgate.net/profile/Atanas-Atanassov-3

Борисюк Микола Володимирович, кандидат біол. наук, професор, Університет Хуайїнь, Хуайянь, Китай,
https://orcid.org/0000-0001-5250-9771;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603499365

Бубряк Іван Іванович, кандидат біол. наук, Оксфордський університет, Оксфорд, Велика Британія,
https://orcid.org/0000-0001-9845-2969;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505866650

Волков Роман Анатолійович, доктор біол. наук, професор, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Чернівці, Україна,
https://orcid.org/0000-0003-0673-2598;
ResearcherID: E-5262-2016;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005666598

Гудков Ігор Миколайович, доктор біол. наук, професор, Національний університет біоресурсів і природокористування України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0003-3297-6190;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6701315122

Заіменко Наталія Василівна, доктор біол. наук, професор, чл.-кор. НАН України, Національний ботанічний сад імені М.М. Гришка НАН України, Київ, Україна,
ResearcherID 6505833757;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505833757

Зубко Михайло Костянтинович, кандидат біол. наук, Манчестерський Метрополісний Університет, Манчестер, Велика Британія,
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55921041400

Карпова Ірина Сергіївна, доктор біол. наук, Інститут молекулярної біології і генетики НАН України, Київ, Україна

Кірізій Дмитро Анатолійович, доктор біол. наук, професор, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-6079-893X;
https://www.webofscience.com/wos/author/record/JGL-9481-2023;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=12797223600

Козерецька Ірина Анатоліївна, доктор біол. наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Національний антарктичний науковий центр, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-6485-1408,
ResearcherID: F-1383-2010;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=23060896000

Колупаєв Юрій Євгенович, доктор біол. наук, професор, Інститут рослинництва імені В.Я. Юр’єва НААН України, Харків, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-7151-906X;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=8370565200

Косаківська Ірина Василівна, доктор біол. наук, професор, Інститут ботаніки ім. М.Г. Холодного НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-2173-8341;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=25627744100

Кур’ята Володимир  Григорович, доктор біол. наук, професор, Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського, Вінниця, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-7801-933X;
https://www.webofscience.com/wos/author/record/I-4550-2018

Кучук Микола Вікторович, доктор біол. наук, професор, академік НАН України, Інститут клітинної біології та генетичної інженерії НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-7365-7474;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6603488876;
ResearcherID: S-6631-2016

Куфрик Галина Іванівна, кандидат біол. наук, професор, Гранд-Каньйон університет, Фенікс, США,
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506186623

Лях Віктор Олексійович, доктор біол. наук, професор, Запорізький національний університет, Запоріжжя, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-7385-3157,
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=15919803800

Мордерер Євген Юлійович, доктор біол. наук, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-7237-3429,
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57901071800

Патика Володимир Пилипович, доктор біол. наук, професор, академік НААН України, Інститут мікробіології і вірусології імені Д.К. Заболотного НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0003-1896-7116;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6507417279

Рибалка Олександр Ілліч, доктор біол. наук, чл.-кор. НАН України, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна,
https://orcid.org/0000-0003-0103-1012;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7003634387

Рубан Олександр Володимирович, кандидат біол. наук, професор, Лондонський університет королеви Марії, Лондон, Велика Британія,
https://orcid.org/0000-0001-8554-0249

Стасик Олег Остапович, доктор біол. наук, чл.-кор. НАН України,  Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-5023-2529;
ResearcherID: AAM-2272-2020;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6506490640

Таран Наталія Юріївна, доктор біол. наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0002-8669-5899;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=9941610600

Файт Віктор Іванович, доктор біол. наук, Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та сортовивчення, Одеса, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-9994-341X

Храпунов Сергій Миколайович, доктор біол. наук, професор, Медичний коледж імені Альберта Ейнштейна, Нью-Йорк, США,
https://orcid.org/0000-0002-6181-9525,
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=7005083569

Швартау Віктор Валентинович, доктор біол. наук, професор, чл.-кор. НАН України, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна,
https://orcid.org/0000-0001-7402-5559,
ResearcherID: AAD-7206-2020;
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=6505601784

Відповідальний секретар

Дружина Галина Іпполитівна, Інститут фізіології рослин і генетики НАН України, Київ, Україна