Міжнародний стандартний серіальний код ISSN 2308-7099 (print), 2786-6874 (online);

Скорочення назви відповідно до ISSN для оформлення посилань — Fiziol. rast. genet.;

Засновниками видання є Національна академія наук України та Інститут фізіології рослин і генетики НАН України;

Видавцем і виготовлювачем журналу "Фізіологія рослин і генетика", відповідно до розпорядження Президії НАН України від 24.03.2022 № 158 "Про визначення Видавничого дому "Академперіодика" НАН України видавцем наукових журналів, підготовка і випуск яких здійснюється у межах Програми підтримки журналів НАН України", є Видавничий дім "Академперіодика" НАН України.

Журнал започаткований у липні 1969 р.;

Періодичність виходу видання у світ раз у два місяці – 6 номерів на рік.

Попередня назва до № 4 2013 р. – “Физиология и биохимия культурных растений”.

Рецензований науковий журнал відкритого доступу. Публікує результати оригінальних досліджень, огляди, короткі повідомлення та методичні статті стосовно головних аспектів фізіології, біохімії, генетики і селекції рослин, клітинної й молекулярної біології, біотехнології та екології, а також статті з історії науки, рецензії на нові книги, інформації про наукові з’їзди, координаційні наради, ювілеї.

Журнал публікує статті українською та англійською мовами з резюме українською та англійською.

Розрахований на широке коло фахівців у галузі фізіології та біохімії рослин, генетики, селекції, викладачів та студентів вузів.

Видання індексується CrossRef і Google Scholar.

З 1995 р. журнал "ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА” представлений в Українському реферативному журналі “Джерело”.

Журнал представлений в електронному каталозі наукової періодики України на порталі Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського.

Журнал "ФІЗІОЛОГІЯ РОСЛИН І ГЕНЕТИКА" включено до Переліку наукових фахових видань України у галузі біологічних наук з присвоєнням категорії "Б" (затверджено наказом Міністерства освіти і науки України від 11.07.2019 № 975).