Фізіологія рослин і генетика 2022, том 54, № 6, 498-515, doi: https://doi.org/10.15407/frg2022.06.498

Вмiст метаболiтiв у коренях сої за iнокуляцiї насiння Bradyrhizobium japonicum та обробки фунгiцидними препаратами

Коць С.Я., Храпова А.В., Караушу О.В.

  • Iнститут фізіології рослин і генетики Національної академії наук України, 03022 Київ, вул. Васильківська, 31/17

Рослинні організми зазнають постійного впливу зовнішніх чинників різноманітної природи, які здатні змінювати перебіг низки фізіологічних і біохімічних процесів і, як наслідок, позначатися на рості й розвитку рослин, а також на реалізації їхнього генетичного потенціалу. Дослідження метаболомного профілю рослин сої на фоні протруювання насіння стандак топом і февером та інокуляції ризобіями дає змогу визначити зміни у біологічній системі, спричинені обробкою насіння фунгіцидами. Метою роботи був аналіз загального вмісту основних груп низькомолекулярних сполук коренів сої та розгляд їх динаміки за обробки насіння фунгіцидами февер, стандак топ й інокуляції Bradyrhizobium japonicum 634б. Використано мікробіологічні, фізіологічні, біохімічні та статистичні методи досліджень. Під час проведення аналізу мас-спектрів метаболітів коренів сої встановлено, що за дії фунгіцидів февер і стандак топ збільшується вміст ба­гатоатомних спиртів у фазах примордіальних і двох трійчастих листків. При цьому в період формування й активного функціонування бобово-ризобіального симбіозу (фази розвитку двох-трьох трійчастих листків) стандак топ чинив вираженіший ефект, ніж февер. Зазначено, що фунгіциди впродовж ранніх етапів розвитку сої істотно впливають на накопичення органічних кислот у коренях рослин, що супроводжується значним збільшенням їх вмісту в період розвитку першого (за дії обох фунгіцидів) і двох трійчастих листків (за обробки стандак топом), це може бути зумовлено залученням їх у формування захисних реакцій рослин на дію стресора. Простежено поступове зростання відсоткового вмісту цукрів протягом вегетації рослин у варіантах, де насіння обробляли февером, із найбільшим їх вмістом (34,12 %) у фазу розвитку трьох трійчастих листків. За обробки стандак топом найбільше цукрів (30,55 %) накопичувалось у фазу розвитку першого трійчастого листка. Ми припустили, що відсоток цукрів у загальному пулі метаболітів збільшувався, зокрема внаслідок зменшення відсоткового вмісту органічних кислот. Найвищий вміст амінокислот у контрольних рослинах і за обробки февером зафіксовано у фазу розвитку двох трійчастих листків, що відповідає періоду активного формування кореневих бульбочок, збільшенню їхньої маси й посиленню фіксації атмосферного азоту, чим створюються умови для забезпечення подальшого ефективного функціонування бобово-ризобіального симбіозу. Отже, ми з’ясували, що ступінь і характер вираженості дії фунгіцидів залежав від фази розвитку рослин і природи протруйника. Застосування феверу і стандак топу спричинювало певні зміни вмісту низки сполук (спиртів, органічних кислот, цукрів, амінокислот) упродовж вегетації, які можна розглядати як складові комплексу реакцій на дію стресового чинника та адаптаційних процесів у рослинно-бактеріальній системі.

Ключові слова: Glycine max (L.) Merr., Bradyrhizobium japonicum, метаболіти, спирти, цукри, амінокислоти, органічні кислоти, февер, стандак топ

Фізіологія рослин і генетика
2022, том 54, № 6, 498-515

Повний текст та додаткові матеріали

У вільному доступі: PDF  

Цитована література

1. Shulaev, V., Cortes, D., Miller, G. & Mittler, R. (2008). Metabolomics for plant stress response. Physiologia Plantarum, 132, No. 2, pp. 199-208. https://doi.org/10.1111/j.1399-3054.2007.01025.x

2. Patel, M., Pandey, S., Kumar, M., Haque, M., Pal, S. & Yadav, N. (2021). Plants metabolome study: emerging tools and techniques. Plants, 10, No. 11, 2409. https://doi.org/10.3390/plants10112409

3. Hong, J., Yang, L., Zhang, D. Shi, J. (2016). Plant metabolomics: an indispensable system biology tool for plant science. International Journal of Molecular Sciences, 17, No 6, 767. https://doi.org/10.3390/ijms17060767

4. Clarke, C.J. & Haselden, J.N. (2008). Metabolic profiling as a tool for understanding mechanisms of toxicity. Toxicologic Pathology, 36, No. 1, pp. 140-147. https://doi.org/10.1177/0192623307310947

5. Prisedsky, Yu.G. & Likholat, Yu.V. (2017). Adaptation of plants to anthropogenic factors. Vinnytsia: Nylan-LTD [in Ukrainian].

6. Bowne, J., Bacic, A., Tester, M. & Roessner, U. (2011). Abiotic stress and metabolomics. Annu Plant Rev, 43, pp. 61-85. https://doi.org/10.1002/9781444339956.ch3

7. Obata, T. & Fernie, A. (2012). The use of metabolomics to dissect plant responses to abiotic stresses. Cellular and Molecular Life Sciences, 69, No. 19, pp. 3225-3243. https://doi.org/10.1007/s00018-012-1091-5

8. Levchik, N.Ya., Skripka, G.I., Levon, V.F., Zakrasov, O.V. & Gorbenko, N.E. (2020). Content of biochemical substances in plants Phlox paniculata L. in the conditions of the forest-steppe of Ukraine. Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 30, No. 2, pp. 19-23 [in Ukrainian].

9. Sartori, F.F., Pimpinato, R.F., Tornisielo, V.L., Engroff, T.D., Jaccoud-Filho, D.S., Menten, J.O., Dorrance, A.E. & Dourado-Neto, D. (2020). Soybean seed treatment: how do fungicides translocate in plants? Pest management science, 76, No. 7, pp. 2355-2359. https://doi.org/10.1002/ps.5771

10. Amaro, A.C.E., Baron, D., Ono, E.O. & Rodrigues, J.D. (2020). Physiological effects of strobilurin and carboxamides on plants: an overview. Acta Physiologiae Plantarum, 42, No. 4, pp. 212-218. https://doi.org/10.1007/s11738-019-2991-x

11. Singh, G. & Sahota, H.K. (2018). Impact of benzimidazole and dithiocarbamate fungicides on the photosynthetic machinery, sugar content and various antioxidative enzymes in chickpea. Plant Physiology and Biochemistry, 132, pp. 166-173. https://doi.org/10.1016/j.plaphy.2018.09.001

12. Pavlishche, A.V., Kiriziy, D.A. & Kotz, S.Ya. (2017). Reaction of soybean symbiotic systems to the action of fungicides under different treatment methods. Plant physiology and genetics, 49, No. 3, pp. 237-247 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.15407/frg2017.03.237

13. Mamenko, T., Kots, S. & Patyka, V. (2021). Realization of protective and symbiotic properties of soybeans using fungicide seed treatment. Agricultural Science and Practice, 8, No. 2, pp. 24-35. https://doi.org/10.15407/agrisp8.02.024

14. Mostoviak, I.I. & Kravchenko, O.V. (2019). Symbiotic apparatus of soya under the application of different types of fungicides and microbial preparation. Taurian Scientific Herald, 108, pp. 72-77. https://doi.org/10.32851/2226-0099.2019.108.10

15. Gorshkov, A.P., Tsyganova, A.V., Vorobiev, M.G. & Tsyganov V.E. (2020). The fungicide tetramethylthiuram disulfide negatively affects plant cell walls, infection thread walls, and symbiosomes in pea (Pisum sativum L.) symbiotic nodules. Plants, 9, No. 11, 1488 p. https://doi.org/10.3390/plants9111488

16. Rodrigues, T.F., Bender, F.R., Sanzovo, A.W.S., Ferreira, E., Nogueira, M.A. & Hungria, M. (2020). Impact of pesticides in properties of Bradyrhizobium spp. and in the symbiotic performance with soybean. World Journal of Microbiology and Biotechnology, 36, No. 11, pp. 1-16. https://doi.org/10.1007/s11274-020-02949-5

17. Kots, S., Kiriziy, D., Pavlyshche, A. & Rybachenko, L. (2022). Peculiarities of formation and functioning of the soybean - Bradyrhizobium japonicum symbiotic apparatus in relation to photosynthetic activity under the influence of seed protectant. Journal of Microbiology, Biotechnology and Food Sciences, No. 6, e3128. https://doi.org/10.55251/jmbfs.3128

18. Scandiani, M.M., Luque, A.G., Razori, M.V., Casalini, L.C., Aoki, T., O'Donnell, K., Cervigni, G.D.L. & Spampinato, C.P. (2015). Metabolic profiles of soybean roots during early stages of Fusarium tucumaniae infection. Journal of Experemental Botany, 66, No. 1, pp. 391-402. https://doi.org/10.1093/jxb/eru432

19. Biliavska, L.H. & Prysiazhniuk, O.I. (2018). A model of early-maturing soybean variety. Novitni agrotehnologii, 6, pp. 1-15 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.21498/na.6.2018.165365

20. Lisec, J., Schauer, N., Kopka, J., Willmitzer, L. & Fernie, A.R. (2006). Gas chromatography mass spectrometry - based metabolite profiling in plants. Nature protocols, 1, No. 1, pp. 387-396. https://doi.org/10.1038/nprot.2006.59

21. Dolgova, L.G. (2010). Osmotically active substances in the formation of resistance of introduced plants of the genus Chaenomeles Lindl. Issues of bioindication and ecology. Zaporozhye: ZNU, 15, pp. 127-134 [in Russian].

22. Wang, H., Zhang, Y. & Zhou, W. (2018). Mechanism and enhancement of lipid accumulation in filamentous oleaginous microalgae Tribonema minus under heterotrophic condition. Biotechnology for Biofuels and Bioproducts, 11, 328. https://doi.org/10.1186/s13068-018-1329-z

23. Blanch, M., Alvarez, I., Sanchez-Ballesta, M.T., Escribano, M. & Merodio, C. (2017). Trisaccharides isomers, galactinol and osmotic imbalance associated with CO2 stress in strawberries. Postharvest Biology and Technology, 131, pp. 84-91. https://doi.org/10.1016/j.postharvbio.2017.05.008

24. Jia, Q., Kong, D., Li, Q., Sun, S., Song, J., Zhu, Y. & Huang, J. (2019). The function of inositol phosphatases in plant tolerance to abiotic stress. International Journal of Molecular Sciences, 20, No. 16, 3999. https://doi.org/10.3390/ijms20163999

25. Michell, R.H. (2011). Inositol and its derivatives: Their evolution and functions. Advances in Enzyme Regulation, 51, No. 1, pp. 84-90. https://doi.org/10.1016/j.advenzreg.2010.10.002

26. Loskutov, I.G., Shelenga, T.V., Rodionov, A.V., Khoreva, V.I., Blinova, E.V. & Konarev, A.V. (2019). Application of metabolomic analysis in exploration of plant genetic resources. In Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural Exact and Applied Sciences, 73, No. 6, pp. 494-501. https://doi.org/10.2478/prolas-2019-0076

27. Sultangazina, G.J. (2012). Physiology of plants. Teaching aid (course of lectures). Kostanay: KSU named after A. Baitursynova [in Russian].

28. Patel, T.K. & Williamson, J.D. (2016). Mannitol in plants, fungi, and plant-fungal interactions. Trends in Plant Science, 21, No. 6, pp. 486-497. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2016.01.006

29. Kaschuk, G., Kuyper, T.W., Leffelaar, P.A., Hungria, M. & Giller, K.E. (2009). Are the rates of photosynthesis stimulated by the carbon sink strength of rhizobial and arbuscular mycorrhizal symbioses? Soil Biology and Biochemistry, 41, No. 6, pp. 1233-1244. https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2009.03.005

30. Prudnikova, T.N. & Roslyakov, Yu.F. (1994). Propionic acid in the metabolism of living organisms. Food technology, No. 5-6, pp. 23-27 [in Russian].

31. Couto, C., Silva, L.R., Valentao, P., Velazquez, E., Peix, A. & Andrade, P. (2011). Effects induced by the nodulation with Bradyrhizobium japonicum on Glycine max (soybean) metabolism and antioxidant potential. Food Chemistry, 127, No. 4, pp. 1487-1495. https://doi.org/10.1016/j.foodchem.2011.01.135

32. Qualley, A.V., Widhalm, J.R., Adebesin, F., Kish, C.M. & Dudareva, N. (2012). Completion of the core b-oxidative pathway of benzoic acid biosynthesis in plants. Proceedings of the National Academy of Sciences, 109, No. 40. pp. 16383-16388. https://doi.org/10.1073/pnas.1211001109

33. Petrichenko, V.F., Likhochvor, V.V., Ivanyuk, S.V., Korniychuk, O.V., Kolesnik, S.I., Kobak, S.Ya., Zadorozhny, V.S., Chernolata, L.P. & Zakharova, O.M. (2016). Soy. Vinnytsia: Dilo [in Ukrainian].

34. Das, A., Rushton, P.J. & Rohila, J.S. (2017). Metabolomic profiling of soybeans (Glycine max L.) reveals the importance of sugar and nitrogen metabolism under drought and heat stress. Plants, 6, No. 4, 21. https://doi.org/10.3390/plants6020021

35. Gardner, K. (2018). What is glucose used for in a plant? Sciencing, 220, pp. 3-13. https://doi.org/10.1055/a-0612-5930

36. Nielsen, T., Rung, J. & Villadsen, D. (2004). Fructose-2,6-bisphosphate: a traffic signal in plant metabolism. Trends in Plant Science, 9, No. 11, pp. 556-563. https://doi.org/10.1016/j.tplants.2004.09.004

37. Liu, L., Wang, B. & Liu, D. (2020). Transcriptomic and metabolomic analyses reveal mechanisms of adaptation to salinity in which carbon and nitrogen metabolism is altered in sugar beet roots. BMC Plant Biology, No. 20, 138. https://doi.org/10.1186/s12870-020-02349-9

38. Franko, O.L. & Melo, F.R. (2000). Osmoprotectors: plant response to osmotic stress. Plant physiology, 47, No. 1, pp. 152-159 [in Russian].

39. Kolupaev, Yu.E. & Trunova, T.I. (1994). Invertase activity and carbohydrate content in wheat coleoptiles under hypothermic and salt stress. Plant physiology, 41, No. 4, pp. 552-557 [in Russian].

40. Rosa, M., Prado, C., Podazza, G., Interdonato, R., Gonzalez, J.A., Hilal, M. & Prado, F.E. (2009). Soluble sugars - metabolism, sensing and abiotic stress. Plant Signal. Behav, 4, pp. 388-393. https://doi.org/10.4161/psb.4.5.8294

41. Kolupaev, Yu.E. (2010). Fundamentals of plant resistance physiology: a course of lectures. Kharkiv: Miska drukarnya [in Ukrainian].

42. Polyanchikov, S.P. & Kovbel, A.I. (2021). The role of amino acids in protecting crops from stress. Agro Mage [in Ukrainian].

43. Azevedo, R.A., Lancien, M. & Lea, P.J. (2006). The aspartic acid metabolic pathway, an exciting and essential pathway in plants. Amino Acids, 30, No. 2, pp. 143-162. https://doi.org/10.1007/s00726-005-0245-2

44. Saradhi, P.P., Alia Arora, S. & Prasad, K.V. (1995). Proline accumulates in plants exposed to UV radiation and protects them against UV-induced peroxidation. Biochemical and biophysical research communications, 209, No. 1, pp. 1-5. https://doi.org/10.1006/bbrc.1995.1461

45. Zhang, M., Liu, Y., Shi, H., Guo, M., Chai, M., He, Q., Yan, M., Cao, D., Zhao, L., Cai, H., & Qin, Y. (2018). Evolutionary and expression analyses of soybean basic Leucine zipper transcription factor family. BMC Genomics, 19, 159. https://doi.org/10.1186/s12864-018-4511-6