en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2019, № 5

Коць С.Я., Михалків Л.М.Нітратредуктаза та її роль у бобово-ризобіальному симбіозі371-387
 
Хоменко С.О., Чугункова Т.В., Федоренко М.В., Кузьменко Є.А.Використання колекції зразків пшениці твердої ярої для виділення джерел стійкості до вилягання388-398
 
Михальська Л.М., Швартау В.В., Санін О.Ю., Третяков В.О.Вміст неорганічних елементів у зерні пшениці озимої за контролювання фузаріозу399-414
 
Пухтаєвич П.П., Кукол К.П., Воробей Н.А., Васільєва В., Коць С.Я.Ефективність інокуляції люцерни бульбочковими бактеріями при її вирощуванні у травосуміші зі стоколосом безостим на фоні різних доз фосфорно-калійного живлення415-424
 
Шкляревський М.А., Ястреб Т.О., Швиденко М.В., Лугова Г.А., Карпець Ю.В., Колупаєв Ю.Є.Вплив седаксану на стан антиоксидантної та осмопротекторної систем проростків кукурудзи за умов сольового стресу425-435
 
Мельникова Н.М.Вплив полісахаридів ризобій на проростання насіння сої та бульбочкоутворення при формуванні соєво-ризобіального симбіозу436-446
 
Омельчук С.В., Якимчук Р.А.Ефективність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіциду аканто плюс447-454
 
Коць С.Я.Р.А. Якимчук «Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками»455-458