en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2019

50 років журналу «Физиология растений и генетика» [4] 279-282
Нові сорти озимої пшениці як вагома складова хлібного достатку країни [4] 359-366
Зміст тому 51 [6] 549-551
Дубровна О.В., Кулеш С.С., Сливка Л.В. Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м'якої пшениці методом in planta [4] 283-294
Дуплій В.П., Матвєєва Н.А. Особливості динаміки накопичення флавоноїдів у культурі «бородатих» коренів рослин Artemisia tilesii Ledeb. [4] 308-314
Кириченко О.В. Регуляторна роль глюкозо- та галактозовмісних аміноцукрів у реалізації симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіального симбіозу в умовах природної посухи [3] 241-257
Кірізій Д.А., Шегеда І.М. Розподіл азоту в донорно-акцепторній системі рослин та його роль у продукційному процесі [2] 114-132
Ковзунова О.В., Решетников В.Н. Модифікатори метаболізму біологічно активних речовин клітинних культур розторопші плямистої (Silybum marianum L.) білоруської та угорської селекції [6] 493-509
Колупаєв Ю.Є.1,2, Кокорев О.І.1 Антиоксидантна система і стійкість рослин до нестачі вологи [1] 28-54
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив екзогенної абсцизової кислоти на проростання зернівок і морфометричні показники проростків споріднених видів пшениць Triticum aestivum L. та Triticum spelta [1] 55-66
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В. Вплив екзогенної абсцизової кислоти на морфометричні показники ростових процесів озимої пшениці та спельти за дії гіпертермії [4] 324-337
Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Веденичова Н.П., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М. Фітогормональна регуляція проростання насіння [3] 187-206
Коць С.Я. Р.А. Якимчук «Генетичні наслідки забруднення навколишнього середовища природними і техногенними мутагенними чинниками» [5] 455-458
Коць С.Я., Грищук О.О. Фітогормональна регуляція бобово-ризобіального симбіозу [1] 3-27
Коць С.Я., Михалків Л.М. Нітратредуктаза та її роль у бобово-ризобіальному симбіозі [5] 371-387
Мазур Т.В.1, Кондрацька І.П.1, Столепченко В.А.2, Васько П.П.2, Дєєва А.М.1, Войцеховська О.А.1, Чижик О.В.1, Прядкіна Г.О.3, Решетніков В.М.1 Використання біотехнологічних прийомів при створенні і розмноженні міжродового гібрида Festulolium морфотипу костриці очеретяної (Festuca arundinacea) з високою поживною якістю корму [4] 295-307
Мельникова Н.М. Вплив полісахаридів ризобій на проростання насіння сої та бульбочкоутворення при формуванні соєво-ризобіального симбіозу [5] 436-446
Михальська Л.М., Маковейчук Т.І., Швартау В.В. Застосування добрива мегафол і ретардантів класу ацилциклогексадіонів на посівах пшениці озимої [6] 541-548
Михальська Л.М., Швартау В.В., Санін О.Ю., Третяков В.О. Вміст неорганічних елементів у зерні пшениці озимої за контролювання фузаріозу [5] 399-414
Міхєєв О.М., Лапань О.В. Дія іонів кадмію на ростові процеси рослинного компонента біоплато [4] 338-346
Мокросноп В.М. Вплив інтенсивності освітлення на ріст міксотрофних культур Euglena gracilis та накопичення фотосинтетичних пігментів у їх клітинах [1] 76-83
Моргун В.В.1, Якимчук Р.А.1, Азізов І.В.2 Особливості механізмів спонтанного та індукованого іонізувальним випромінюванням і хімічними чинниками мутагенезу [6] 463-481
Омельчук С.В., Якимчук Р.А. Ефективність соєво-ризобіального симбіозу за дії фунгіциду аканто плюс [5] 447-454
Павлище А.В., Жемойда А.В., Кірізій Д.А., Рибаченко Л.І. Функціонування симбіотичного і фотосинтетичного апаратів сої за впливу протруйників фунгіцидної дії та екзогенного лектину [6] 517-528
Патика В.П.1, Гуляєва Г.Б.1, Богдан М.М.1, Токовенко І.П.1, Пасічник Л.А.1, Патика М.В.2, Максін В.І.2, Каплуненко В.Г.2 Фітогормональний статус і фотосинтетична активність рослин м'якої пшениці за дії біологічно активних речовин [2] 133-146
Присяжнюк Л.М., Черній С.О., Таганцова М.М., Ткачик С.О. Застосування SSR маркерів для оцінювання поліморфізму кукурудзи (Zea mays L.) в експертизі на відмінність, однорідність, стабільність [6] 529-540
Пухтаєвич П.П.1, Кукол К.П.1, Воробей Н.А.1, Васільєва В.2, Коць С.Я.1 Ефективність інокуляції люцерни бульбочковими бактеріями при її вирощуванні у травосуміші зі стоколосом безостим на фоні різних доз фосфорно-калійного живлення [5] 415-424
Раденович Ч.Н.1,2, Maксимов Г.В.3, Шутова В.В.4, Слатинська О.В.3, Протопопов Ф.Ф.3, Деліч Н.С.1, Міленкович М.В.1, Чамджия З.Ф.1, Грчич Н.M.1, Павлов Й.M.1 Детальне вивчення параметрiв iнфрачервоних спектрiв листкiв — внесок у всебiчне визначення властивостей iнбредних лiнiй кукурудзи [6] 482-492
Рибалка О.I.1,2, Швартау В.В.2, Полiщук С.С.1, Моргун Б.В.2,3 Зниження вмiсту фiтатiв як засiб бiофортифiкацiї ячменю за мiнеральним складом зерна [2] 95-113
Рибалка О.І., Моргун В.В., Моргун Б.В., Поліщук С.С. Генетичні основи нового напряму селекції оригінальних за якістю зерна класів пшениці (Triticum aestivum L.) і тритикале (w Triticosecale Wittmack) [3] 207-240
Рибалка О.І.1,2, Червоніс М.В.1, Поліщук C.С.1, Сурженко І.О.1, Моргун Б.В.2,3, Дубровна О.В.2 Лабораторний метод оцінювання ферментабільності зерна для селекції зернових культур спирто-дистилятного напряму використання [4] 347-358
Санін О.Ю.1, Михальська Л.М.1, Долгальова Ю.А.2, Зозуля О.Л.2, Швартау В.В.1 Вплив фунгіцидів і добрив на вміст мікотоксинів у зерні високопродуктивних сортів озимої пшениці [1] 67-75
Сергєєва Л.Є., Михальська С.І. Клітинна селекція з іонами важких металів для отримання солестійких рослинних клітинних культур [4] 315-323
Степанов С.С., Полiщук О.В. Дiя 2-(2-оксипiролiдин-1-iл)ацетамiду на рiст i функцiональний стан фотосинтетичного апарату Chlamydomonas reinhardtii [3] 267-275
Топчiй Н.М.1, Полiщук О.В.1, Золотарьова О.К.1, Ситник С.К.2 Вплив iонiв Сd2+ на активнiсть стромальних карбоангiдраз хлоропластiв шпинату [2] 172-182
Хакімжанов А.А., Абайлдаєв А.О., Кузовлєв В.А. Ізоферментний склад і деякі властивості b-1,3-глюканази проростків пшениці [6] 508-516
Хоменко С.О., Чугункова Т.В., Федоренко М.В., Кузьменко Є.А. Використання колекції зразків пшениці твердої ярої для виділення джерел стійкості до вилягання [5] 388-398
Чижик О.В., Решетніков В.Н., Кондрацька І.П. Екологічні нанотехнології: синтез наночастинок срібла з використанням екстрактів лікарських рослин [3] 258-266
Шиш С.M. , Шутова Г.Г. , Мазець Ж.Е. , Фатихова С.А. , Шабуня П.С. Вплив передпосівної обробки на склад олії чорнушки посівної [2] 161-171
Шкляревський М.А.1, Ястреб Т.О.1, Швиденко М.В.1, Лугова Г.А.1, Карпець Ю.В.1, Колупаєв Ю.Є.1,2 Вплив седаксану на стан антиоксидантної та осмопротекторної систем проростків кукурудзи за умов сольового стресу [5] 425-435
Янчевська Т.Г.1, Шалиго Н.В.2, Ольшанікова А.Л.1, Гріц А.Н.1, Макарова Т.Б.1, Олешук Е.Н.1, Карасєва Е.Н.1, Рибінська Е.Н.1, Філіпчик Е.А.2, Каляга Т.Г.2 Вплив хітозану на окиснювальний статус, ферменти окиснювального метаболізму та інфікування Х-вірусом рослин картоплі (Solanum tuberosum L.) на штучних іонообмінних субстратах in vivo [2] 147-160