en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2018, № 3

Дубровна О.В., Моргун Б.В.СУЧАСНИЙ СТАН ДОСЛІДЖЕНЬ AGROBACTERIUM-ОПОСЕРЕДКОВАНОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ПШЕНИЦІ187-217
 
Моргун В.В., Топчій Т.В.ЗНАЧЕННЯ СТІЙКИХ СОРТІВ ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ, ВИВЧЕННЯ ДЖЕРЕЛ І ДОНОРІВ СТІЙКОСТІ ДО ШКІДНИКІВ ТА ОСНОВНИХ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ218-240
 
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.ВПЛИВ МОДЕЛЬОВАНОЇ ҐРУНТОВОЇ ПОСУХИ НА РОСТОВІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВОХ СПОРІДНЕНИХ ВИДІВ ПШЕНИЦЬ TRITICUM AESTIVUM L. I TRITICUM SPELTA L.241-252
 
Кляченко О.Л.ОСОБЛИВОСТІ НАКОПИЧЕННЯ ПЕКТИНОВИХ РЕЧОВИН У КОРЕНЕПЛОДАХ БУРЯКІВ ЦУКРОВИХ (BETA VULGARIS L.)253-262
 
Присяжнюк Л.М., Бородай В.В., Марчук О.О., Захарчук Н.А.ОЦІНЮВАННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ СОРТІВ КАРТОПЛІ (SOLANUM TUBEROSUM L.) УКРАЇНСЬКОЇ СЕЛЕКЦІЇ ЗА SSR-МАРКЕРАМИ263-274