en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2018, № 2

Кур’ята В.Г., Кравець О.О.РЕГУЛЯЦІЯ МОРФОГЕНЕЗУ, ПЕРЕРОЗПОДІЛУ АСИМІЛЯТІВ, АЗОТОВМІСНИХ СПОЛУК ТА ПРОДУКТИВНОСТІ ТОМАТІВ ЗА ДІЇ ГІБЕРЕЛІНУ Й РЕТАРДАНТУ ФОЛІКУР 95-104
 
Шегеда І.М., Починок В.М., Кірізій Д.А., Маменко Т.П.ВПЛИВ УМОВ АЗОТНОГО ЖИВЛЕННЯ НА ФОТОСИНТЕЗ, ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІЛКОВІСТЬ ЗЕРНА ОЗИМОЇ ПШЕНИЦІ105-114
 
Кляченко О.Л.ФІЗІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОСЛИН-РЕГЕНЕРАНТІВ БУРЯКА ЦУКРОВОГО, ДОВГОТРИВАЛО КУЛЬТИВОВАНИХ IN VITRO115-123
 
Субін О.В., Мельничук М.Д., Ліханов А.Ф., Спиридонов В.Г.ВПЛИВ РIЗНИХ ФОРМ ХIТОЗАНУ НА ВМIСТ ФЕНОЛЬНИХ АНТИОКСИДАНТIВ У ЛИСТКАХ FRAGARIA ANANASSA DUCH.124-133
 
Щипак Г.В., Матвієць В.Г., Щипак В.Г., Ничипорук О.О., Вось Х., Бжезинський В.СТВОРЕННЯ ГЕКСАПЛОЇДНИХ ТРИТИКАЛЕ РІЗНИХ СОРТОТИПІВ ІЗ ВИСОКИМИ ХЛІБОПЕКАРСЬКИМИ ЯКОСТЯМИ134-148
 
Крутило Д.В., Надкернична О.В.ФОРМУВАННЯ СИМБІОТИЧНИХ СИСТЕМ СОЇ І ВИГНИ ЗІ ШТАМАМИ BRADYRHIZOBIUM JAPONICUM РІЗНИХ ГЕНЕТИЧНИХ ГРУП149-160
 
Ружицька О.М., Борисова О.В.НАСІННЄВА ПРОДУКТИВНІСТЬ І БІОХІМІЧНИЙ СКЛАД ЗЕРНА ОЗИМОЇ СПЕЛЬТИ ТА ПОЛБИ ЗА УМОВ ПІВДНЯ СТЕПОВОЇ ЗОНИ УКРАЇНИ161-169
 
Яранцева В.В., Лях В.О.ПІГМЕНТНИЙ СКЛАД СІМ’ЯДОЛЬНИХ ЛИСТКІВ ЗРАЗКІВ ЛЬОНУ ОЛІЙНОГО З ХЛОРОФІЛЬНОЮ НЕДОСТАТНІСТЮ РІЗНОГО ТИПУ170-176
 
Доповнення до правил для авторів журналу «Физиология растений и генетика»177-183