Фізіологія рослин і генетика, 2023, № 3

Бондаренко О.Ю., Шевченко В.В.
Участь пластидної термінальної оксидази в регуляції процесів фотосинтезу рослин
Дубровна О.В., Сливка Л.В., Вели­кожон Л.Г., Кулеш С.С.
Agrobacterium-опосередкована трансформа­ція перспективних генотипів озимої пшениці в культурі in vitro
Поліщук Л.В.
Поширення хiтиназних генiв у геномах стрептомiцетiв Streptomyces albovinaceus субгрупи
Рогач В.В., Стасик О.О., Кірізій Д.А., Ситник C.К., Кур'ята В.Г., Рогач Т.І., Тарасюк М.В.
Вплив регуляторів росту на морфогенез, формування і функціонування фото­синтетичного апарату рослин баклажана (Solanum melongena L.)
Михальська С.І., Комісаренко А.Г., Михальський Л.О.
Дослідження комплексу адаптаційних характеристик до умов водного дефіциту генетично змінених рослин Triticum aestivum L. з частковою супресією гена катаболізму проліну
Михальська Л.М., Швартау В.В.
Фітотоксичність диметоату і грамініцидів за дії магнію сульфату
Олександр Люціанович Бельгард (присвячено 120-річчю від дня народження)