en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2019, № 3

Косаківська І.В., Войтенко Л.В., Васюк В.А., Веденичова Н.П., Бабенко Л.М., Щербатюк М.М.Фітогормональна регуляція проростання насіння187-206
 
Рибалка О.І., Моргун В.В., Моргун Б.В., Поліщук С.С.Генетичні основи нового напряму селекції оригінальних за якістю зерна класів пшениці (Triticum aestivum L.) і тритикале (w Triticosecale Wittmack)207-240
 
Кириченко О.В.Регуляторна роль глюкозо- та галактозовмісних аміноцукрів у реалізації симбіотичного і продуктивного потенціалу соєво-ризобіального симбіозу в умовах природної посухи241-257
 
Чижик О.В., Решетніков В.Н., Кондрацька І.П.Екологічні нанотехнології: синтез наночастинок срібла з використанням екстрактів лікарських рослин258-266
 
Степанов С.С., Полiщук О.В.Дiя 2-(2-оксипiролiдин-1-iл)ацетамiду на рiст i функцiональний стан фотосинтетичного апарату Chlamydomonas reinhardtii267-275