en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2018, № 5

Кондрацька І.П., Юхимук А.М., Столепченко В.А., Чижик О.В., Беляй М.О., Васько П.П., Решетников В.М.Фізіолого-біохімічна і молекулярно-генетична характеристика міжродового гібрида житняка гребінчастого (Agropyron cristatum L.) із пажитницею багаторічною (Lolium perenne L.)371-382
 
Рибаченко Л.І., Коць С.Я., Мельник В.М., Рибаченко О.Р.Реакція симбіотичних систем сої різної ефективності на посуху та застосування екзогенного лектину як протектора її негативної дії383-401
 
Хоменко І.М., Косик О.І., Таран Н.Ю.Вплив кадмію і наночастинок есенціальних металів на параметри антиоксидантного метаболізму рослин салату402-409
 
Ковзунова О.В., Решетников В.Н.Культивування in vitro розторопші плямистої (Silybum marianum L.) білоруської й угорської селекції410-418
 
Кругляк Ю.М.Дослідження продихових апаратів рослин роду Deutzia Thunb. у зв'язку з їх посухостійкістю в умовах північної частини Лісостепу України419-426
 
Тігова А.В., Сорока А.I.Спрямованiсть спадкових змiн льону (Linum humile Mill.) за дiї нових похiдних диметилсульфату427-438
 
Олійник Т.М., Захарчук Н.А.Розробка елементів технології іn vitro добору посухостійких регенерантів картоплі439-449
 
Коць С.Я.Н.П. Веденичова, І.В. Косаківська «Цитокініни як регулятори онтогенезу рослин за різних умов зростання»450-453
 
Хлібний достаток країни — мета наукового пошуку. Доповідь академіка НАН України В.В. Моргуна на Загальних зборах з нагоди вручення Золотої медалі ім. В.І. Вернадського НАН України454-458