en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2016, № 5

Моргун В.В., Стасик О.О., Кірізій Д.А., Прядкіна Г.О.Зв’язок реакції фотосинтетичних показників і зернової продуктивності на ґрунтову посуху в контрастних за стійкістю сортів озимої пшениці371-381
 
Раденович Ч.Н., Гродзинський Д.М., Філіпович М.Р., Делич Н.С., Срдич I.З., Павлов I.М.Характернi риси якостi iнбредних лiнiй кукурудзи та їх гiбридiв з ефективними фотосинтетичними функцiями382-392
 
Моргун В.В., Топчій Т.В.Пошук нових джерел стійкості пшениці озимої до основних збудників грибних хвороб393-400
 
Степанов С.С.Накопичення нейтральних ліпідів у клітинах Chlamydomonas reinhardtii за стресових умов401-415
 
Ахмеджанов І.Г., Лук’янова С.В., Агішев В.С., Набієв С.М., Хотамов М.М., Тонких А.К., Усманов Р.М.Порівняльне дослідження впливу водного дефіциту на показники водного режиму і параметри індукції флуоресценції хлорофілу листків бавовнику416-423
 
Давидова О.Є., Аксиленко М.Д., Котенко С.І., Гаєвський А.П., Каплуненко В.Г.Нові композиційні препарати для поліпшення азотно-фосфорного живлення пшениціНові композиційні препарати для поліпшення азотно-фосфорного живлення пшениці424-432
 
Сандецька Н.В., Топчій Т.В.Стійкість сортів пшениці озимої до летючої сажки та її вплив на урожайність433-443
 
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Броннікова Л.І.Сумісні осмоліти пролін і сахароза в експериментальних рослинах тютюну за дії летального водного стресу444-449
 
Дробот К.О., Остапчук А.М., Дуплій В.П., Матвєєва Н.А.Вплив Agrobacterium rhizogenes-опосередкованої трансформації на вміст біологічно активних сполук у трансгенних коренях Artemisia vulgaris L.450-455
 
Гродзинський Д.М.С.М. Кочубей, Д.А. Кірізій, О.О. Стасик, В.В. Шевченко, Г.О. Прядкіна, Т.М. Шадчина, О.Ю. Бондаренко «Фотосинтез»456-458