en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2020

Інформація для авторів (укр.)
Інформація для авторів (англ.)
Інноваційні здобутки Інституту фізіології рослин і генетики НАН України як вагома складова хлібного достатку нашої країни (виступ академіка НАН України В.В. Моргуна на міжнародній науково-практичній конференції «День поля»)
Веденичова Н.П., Косаківська І.В.
Цитокініни в онтогенезі й адаптації злаків
Гудков І.М.
До 50-річчя проведення в Інституті фізіології рослин АН УРСР I Всесоюзного симпозіуму з радіобіології рослинного організму
Дубровна О.В.1, Великожон Л.Г.1, Сливка Л.В.1, Кондрацька І.П.2, Рєшетніков В.М.2, Макаї Ш.3
Визначення поліморфізму ДНК трансгенних рослин пшениці з гетерологічними генами метаболізму
Іващенко І.В.1, Рахметов Д.Б.2, Вергун О.М.2
Біохімічні особливості інтродукованої популяції Artemisia dracunculus L. (Asteraceae) в Центральному Поліссі України
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.
Вплив праймування абсцизовою кислотою на ріст і післястресове відновлення пшениці і спельти за дії модельованої помірної ґрунтової посухи
Кур'ята В.Г., Шаталюк Г.С.
Дія гібереліну і ретардантів на перерозподіл вуглеводів та елементів живлення в листках і стеблах рослин аґрусу (Grossularia reclinat (L.) Mill) у зв'язку з продуктивністю культури
Моргун В.В., Швартау В.В.
До відкриття меморіальної дошки академіку Національної академії наук України Д.М. Гродзинському
Моргун В.В.1, Чакмак І.2, Швартау В.В.1, Михальська Л.М.1
Фізіологічні особливості живлення соняшника борними добривами
Мордерер Є.Ю.1, Гуральчук Ж.З.1, Родзевич О.П.1, Новак Л.2
Вивчення ефективності сумісного застосування гербіцидів похідних арилоксифеноксипропіонової кислоти з ад'ювантом AGNS 1056-X
Прядкіна Г.О.1, Стасик О.О.1, Польовий А.М.2, Ярмольська О.Є.2, Кузмова К.3
Ефективність використання радіації посівами озимої пшениці в період вегетативного росту
Радченко О.М., Сандецька Н.В.
Дослiдження алельного рiзноманiття локусiв високомолекулярних та низькомолекулярних глютенiнiв сортiв м'якої пшеницi
Рибалка О.І.1,2, Катрій В.Б.2, Моргун Б.В.2,3, Поліщук С.С.1
Мутація у локусі sex6, яка радикально поліпшує харчову цінність зерна ячменю
Рибалка О.І.1,2, Моргун В.В.2, Моргун Б.В.2,3
Кольорове зерно пшениці і ячменю — нова стратегія селекції зернових культур із високою біологічною цінністю зерна
Рогач В.В.1, Кірізій Д.А.2, Стасик О.О.2, Рогач Т.І.1
Морфогенез, фотосинтез і продуктивність баклажанів за впливу регуляторів росту з різними механізмами дії
Сергєєва Л.Є., Курчій В.М., Броннікова Л.І.
Сумісні осмоліти — пролін і сахароза — у комплексно стійких клітинних лініях пшениці озимої
Стасик О.О.1, Прядкіна Г.О.1, Кірізій Д.А.1, Ситник С.К.1, Капітанська О.С.2, Міхно А.І.1, Махаринська Н.М.1
Вплив позакореневої обробки рослин пшениці озимої комплексом мікроелементів, отриманим за допомогою нанотехнологій, на їх фотосинтетичну активність за різних умов вологозабезпечення
Федак Д.1, Вулф Д.1, Чі Д.1, Кло­тьє С.1, Сюе А.1, Чжан Л.2
Унікальні джерела стійкості до фузаріозу колоса для твердої пшениці
Якимчук Р.А.
Якість зерна продуктивних мутантів Triticum aestivum L., індукованих техногенним забрудненням навколишнього середовища
Ярошко O.М.1, Моргун Б.В.1,2, Великожон Л.Г.1,2, Гайдошова A.3, Андрущенко О.Л.4, Кучук М.В.1
Аналізи ПЛР рослин першого покоління Amaranthus caudatus L. після генетичної трансформації методом «floral-dip»