en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2019, № 4

50 років журналу «Физиология растений и генетика»279-282
 
Дубровна О.В., Кулеш С.С., Сливка Л.В.Оптимізація умов Agrobacterium-опосередкованої трансформації м'якої пшениці методом in planta283-294
 
Мазур Т.В., Кондрацька І.П., Столепченко В.А., Васько П.П., Дєєва А.М., Войцеховська О.А., Чижик О.В., Прядкіна Г.О., Решетніков В.М.Використання біотехнологічних прийомів при створенні і розмноженні міжродового гібрида Festulolium морфотипу костриці очеретяної (Festuca arundinacea) з високою поживною якістю корму295-307
 
Дуплій В.П., Матвєєва Н.А.Особливості динаміки накопичення флавоноїдів у культурі «бородатих» коренів рослин Artemisia tilesii Ledeb.308-314
 
Сергєєва Л.Є., Михальська С.І.Клітинна селекція з іонами важких металів для отримання солестійких рослинних клітинних культур315-323
 
Косаківська І.В., Васюк В.А., Войтенко Л.В.Вплив екзогенної абсцизової кислоти на морфометричні показники ростових процесів озимої пшениці та спельти за дії гіпертермії324-337
 
Міхєєв О.М., Лапань О.В.Дія іонів кадмію на ростові процеси рослинного компонента біоплато338-346
 
Рибалка О.І., Червоніс М.В., Поліщук C.С., Сурженко І.О., Моргун Б.В., Дубровна О.В.Лабораторний метод оцінювання ферментабільності зерна для селекції зернових культур спирто-дистилятного напряму використання347-358
 
Нові сорти озимої пшениці як вагома складова хлібного достатку країни359-366