en   ru   uk  
 
 

Физиология растений и генетика, 2019, № 2

Рибалка О.I., Швартау В.В., Полiщук С.С., Моргун Б.В.Зниження вмiсту фiтатiв як засiб бiофортифiкацiї ячменю за мiнеральним складом зерна 95-113
 
Кірізій Д.А., Шегеда І.М.Розподіл азоту в донорно-акцепторній системі рослин та його роль у продукційному процесі114-132
 
Патика В.П., Гуляєва Г.Б., Богдан М.М., Токовенко І.П., Пасічник Л.А., Патика М.В., Максін В.І., Каплуненко В.Г.Фітогормональний статус і фотосинтетична активність рослин м'якої пшениці за дії біологічно активних речовин133-146
 
Янчевська Т.Г., Шалиго Н.В., Ольшанікова А.Л., Гріц А.Н., Макарова Т.Б., Олешук Е.Н., Карасєва Е.Н., Рибінська Е.Н., Філіпчик Е.А., Каляга Т.Г.Вплив хітозану на окиснювальний статус, ферменти окиснювального метаболізму та інфікування Х-вірусом рослин картоплі (Solanum tuberosum L.) на штучних іонообмінних субстратах in vivo147-160
 
Шиш С.M. , Шутова Г.Г. , Мазець Ж.Е. , Фатихова С.А. , Шабуня П.С.Вплив передпосівної обробки на склад олії чорнушки посівної161-171
 
Топчiй Н.М., Полiщук О.В., Золотарьова О.К., Ситник С.К.Вплив iонiв Сd2+ на активнiсть стромальних карбоангiдраз хлоропластiв шпинату172-182